daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo

Ontwerpburo. Helder eenvoud kracht. Kernwoorden om het juiste doel te bereiken. Van concept tot realisatie. Van communicatie tot herkenning.

 

SCROLL UP

>

helder_eenvoud_kracht Dat zijn de kernwoorden om het juiste doel te bereiken. Van communicatie
tot herkenning. Een beeld dat bijblijft. Een beeld dat iets verwoordt. 
Dat spreekt, inspireert, prikkelt. Van idee tot eindresultaat. Verfrissend,
vernieuwend. Zo eenvoudig kan kracht zijn. grafisch ontwerp_Vorm, concept, uitvoering. Doelstellingen vertalen 
in beeld. Met ruim 20 jaar [buro]ervaring wil ik u graag begeleiden in 
dit creatieve proces. Offline en online communicatie. Grote en kleine projecten. Helder. illustratie_Van illustratie tot pictogram. Met het juiste beeld op de 
juiste plek kan de boodschap net dat verschil maken in sterkte. k-doo_Geen idee wat te geven aan een geliefde, pas geboren mensje, 
een jarige of zomaar aan een bijzonder iemand. Van kijkkastje aan de muur tot ansichtkaart, van wijnetiket voor een bijzondere gebeurtenis tot geboortekaart, van juweeltjes aan de muur tot een uniek bedrukt t-shirt. Heel apart: de naam van de persoon voor wie het ontwerp bedoeld is gebruiken in combinatie met relevante tekst. Een speciaal k-doo. Laat me je wensen weten.

 

 

logo_beeldmerk_huisstijl_folder

brochure_flyer_boek_jaarverslag

magazine_poster_website_app_banner

illustratie_persoonlijk k-doo

concept_realisatie

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

 • > privacy-statement

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo,

  gevestigd aan Frederikbastion 26, 6217 LN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens

  www.daphnephilippen.nl

  Frederikbastion 26

  6217 LN Maastricht

  06 462 08 279

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

   

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - Locatiegegevens

  - Bankrekeningnummer

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

  - daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daphnephilippen.nl.

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daphnephilippen.nl

   

©daphne philippen\grafisch ontwerp_illustratie_k-doo